Associaties & vulgarisatie

.Het ontwikkelen van betere landbouwmethodes is één zaak, ze ingang doen vinden bij de bevolking een andere. De lokale associaties helpen hierbij.

In Masako en Mbiye zijn associaties opgericht die zowel uit mannen en vrouwen bestaan. De leden werken samen aan bv. een kippenstal en krijgen opleiding over de methodes.

Mbiye Educatief Toneel Kisangani vzw

kennis delen

Ze helpen ook mee in de verspreiding van de kennis naar de rest van de bevolking via bv toneelstukjes.

Deze toneelstukjes zijn verwerkt in een film, zodat ze later opnieuw vertoond kunnen worden. 

Zonnepanelen

In onze klaslokalen is dankzij zonnepanelen (met batterijen) stroom beschikbaar voor verlichting, het opladen van gsm’s en dus ook het vertonen van de filmpjes van de toneelstukjes.

Batiamaduka bezoek project Kisangani vzw
Associaties Kisangani vzw
School gebouw Batiamaduka
Internationale vrouwendag Kisangani vzw 2