Kweek van dieren

Het woud rond Kisangani wordt meer en meer bedreigd, en verdwijnt meer en meer. De druk van de jacht op de wilde dieren is zo groot, dat deze niet meer voorkomen in een straal van een honderd km rond de stad. Bovendien komt er ook minder en minder vis voor in de Congo stroom.

Daarom willen we de kweek van kleinvee, konijnen, varkens en vissen stimuleren door de bevolking onder meer biggetjes, konijntjes en pootvis aan te bieden.

varkens Mbiye kisangani vzw

Hokken en kooien

Daarnaast introduceren we het kweken van al deze dieren (behalve de vissen) in hokken om drie redenen:

1. Groentetuinen en velden ondervinden veel schade door loslopende dieren 

2. Loslopende dieren ‘verdwijnen’

3. De mest uit de dierenhokken kan gebruikt worden voor de verrijking van de velden/visvijvers

Bijen

Honing is een kostbaar product. In de natuur komen bijennesten hoog in de bomen voor. Om bomenkap voor honing te vermijden zijn we gestart met bijenkasten. De eerste honing werd in het voorjaar van 2023 geoogst.

Bijenkasten

Er staan bijenkasten in Masako, op Mbiye en in Batiamaduka.

Mbiye Bijenkast Kisangani vzw 2

Kippen

Kippen lopen vrij rond in de dorpen rond Kisangani. Daardoor zijn ze weinig beschermd, vernietigen velden en de eieren zijn moeilijk terug te vinden. Daarom bouwden we in Masako en op Mbiye kippenstallen. We willen aantonen dat op die manier de kweek van kippen rendabeler is en de opbrengst van de verkoop van eieren en kippenvlees groter.

Ngen Ngene Kippenstal Kisangani vzw

Eieren

De kweek op de twee sites dient in hoofdzaak voor eieren. Een leghen legt maar een tot twee jaar voldoende eieren. Door sommige eieren te laten uitbroeden krijgen we opnieuw leghennen.

Mest wordt voeding

In Ngene Ngene staan de kippenstallen bovenop een visvijver, zodat het resterende kippenvoer en de kippenmest rechtstreeks in de vijver terecht komt. Op deze manier krijgen we een verhoogde productie van vis.

Voor de bouw van de stallen maken we gebruik van hout of bamboe, dat lokaal aanwezig is.

kippenstal boven vijver Kisangani vzw 2

Vis

De Congostroom bevat veel minder vis dan in voorgaande decennia. Het kweken van vis in vijvers kan dan ook een oplossing bieden om de voedselvoorziening te verbeteren.

Visvangst Kisangani vzw 1

Vijvers

Vijvercomplexen bevatten meerdere vijvers voor de verschillende fasen van de viskweek: bevruchting, het opkweken van de pootvis en de kweek van volwaardige vis. We kweken verschillende soorten als tilapia en katvis.

UItbreiding

De viskweek concentreert zich momenteel nog in Ngene Ngene en Djubu Djubu. Het plan is om via de associaties ook in Masako een visvijver aan te leggen.
Djubu Djubu Visvangst Kisangani vzw

Konijnen

Konijnen werden in het verleden in Kisangani zelden gekweekt. Met onze kweek proberen we een voorbeeld te stellen voor de lokale bevolking en ze gewoon te laten worden aan het kweken en de consumptie van konijnen.

Konijnen planten zich snel voort, en zijn makkelijk te kweken in kleinere kooien.

konijnenhok in bamboe Kisangani vzw

Kooien

Voor de kooien en de voeder- en drinkbakjes maken we gebruik van bamboe, een gratis en lokaal materiaal.

Varkens

Varkens lopen vrij rond, en verwoesten vaak groentevelden. We vermijden dit door de varkens in varkensstallen te kweken.

Op al onze locaties staan er stallen, met in totaal meer dan 100 dieren. Op deze wijze kunnen we ook het mest recupereren, en gebruiken op de velden en in de visvijvers.
Varkensvlees brengt gemiddeld 5 $ per kg op.

Plaatselijke boeren

De vulgarisatie gebeurt door het verdelen van biggetjes bij boeren die zelf een kleine stal bouwen. Zo kunnen zij starten met de kweek van eigen varkens. Wij volgen de beesten ook op en voorzien in vaccinaties.

Varkens Kisangani vzw 3