Mbiye

Het eiland Mbiye is een groot eiland in de Congostroom. Onze activiteiten concentreren zich in een van de dorpen op het eiland. Dit is een zeer uitgebreide site met een analoge werking aan deze op de site van Masako: er is een lagere school, een kippenstal, een varkensstal, konijnenkweek, bijenkweek en meerdere school- en proefvelden.

In vergelijking met Masako is het eiland minder dicht bevolkt (het ligt immers verder van de stad – in reistijd), en is de bodem er minder vruchtbaar; de armoede op Mbiye is groter dan in Masako. Een deel van het eiland is een bosreservaat.

Mbiye School Kisangani vzw 3

Lagere school

De lagere school is gebouwd door Kisangani vzw (met steun van Clara Boets en de provincie West-Vlaanderen), en telt momenteel een 200-tal leerlingen. Op de schoolgebouwen liggen zonnepanelen. Hiermee wordt in verlichting voorzien (voor de vergaderingen van de associatie, en voor studerende leerlingen). Bij de school zijn toiletten aangelegd en is een waterput geplaatst.

Voedsel

De kippenstal en de varkensstal leveren mest voor de velden. De bijenkweek is een activiteit die in 2021 opgestart is. Het regenwater van de stallen wordt opgevangen, zodat er geen erosie onder de fundamenten optreedt; het water wordt gebruikt als drinkwater voor de dieren.

Mbiye Schoolveld Kisangani vzw 3
Mbiye Educatief Toneel Kisangani vzw

Associatie

In 2021 (met steun van de provincie Vlaams-Brabant) is er een associatie opgericht, met als doel de gebruikte methodes beter ingang te doen vinden bij de bevolking. Hierbij worden ook toneelstukjes als methodiek gebruikt. De spelers zijn deels leden van de associatie, deels professionele acteurs.

Mbiye Boten Kisangani vzw
Mbiye Schoolveld Kisangani vzw 2
Mbiye Bijenkast Kisangani vzw 2
Mbiye Varkenstallen Kisangani vzw
Mbiye School Kisangani vzw 2
Mbiye kaart Kisangani vzw