Privacybeleid

Dit Privacybeleid beschrijft hoe jouw persoonlijke informatie wordt verzameld, gebruikt en gedeeld wanneer je deze website bezoekt en hoe Kisangani vzw omgaat met jouw persoonlijke gegevens.

Hoe gaan wij om met jouw persoonlijke informatie?

Kisangani vzw hecht veel belang aan het respecteren van je persoonlijke levenssfeer. We doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Kisangani vzw houdt zich aan de wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordering Gegevensbescherming.

Daarom

  • Verwerken wij je persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verstrekt
  •  Is de verwerking van je persoonsgegevens beperkt tot die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
  •  Vragen we jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens
  • Hebben we passende technische en organisatorische maatregelen genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is
  •  Geven wij geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
  •  Zijn we op de hoogte van je rechten omtrent jouw persoonsgegevens, willen we je hierop wijzen en deze respecteren

Dit Privacybeleid werd voor het laatst bijgewerkt op 15 maart 2023 en is van toepassing op burgers en wettelijke permanente inwoners van de Europese Economische Ruimte.

1. Persoonlijke informatie die wij verzamelen

1.1 Apparaat Informatie

Deze website gebruikt cookies waarmee automatisch bepaalde informatie over jouw apparaat verzameld wordt. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Technische of functionele cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw taalvoorkeur onthouden worden. Voor deze cookies moet er geen toestemming gevraagd worden.

Daarnaast gebruikt deze website ook analytische en tracking cookies die jouw surfgedrag op deze website bijhouden voor analyse, verbetering en beveiliging van onze website.

Ik verwijs naar deze automatisch verzamelde informatie als “Apparaat Informatie”.

Wij hebben een gegevensverwerkingsovereenkomst met Google gesloten. Google mag de gegevens niet gebruiken voor andere Google-diensten. Het opnemen van volledige IP-adressen wordt door ons geblokkeerd.

Voor meer uitleg over cookies en welke cookies gebruikt worden op deze website verwijs ik je graag naar mijn Cookiebeleid.

1.2 Contactinformatie

Wanneer je het contactformulier op deze website invult of een aankoop doet, wordt er bepaalde informatie van jouw verzameld, waaronder je naam, adres en e-mailadres.
Deze gegevens worden verwerkt om je vraag te beantwoorden of je aankoop af te handelen. Kisangani vzw verkoopt noch verhuurt deze informatie aan derden.

Wij verwijzen naar deze informatie als “Contactinformatie”.

Wanneer wij in dit Privacybeleid spreken over “Persoonsgegevens”, hebben wij het zowel over Apparaatgegevens als Contactgegevens.

 

2. Hoe gebruiken wij jouw persoonlijke informatie?

Contactinformatie wordt gebruikt om te communiceren of een aankoop af te handelen.

Apparaat Informatie wordt gebruikt om de website en mailverkeer te beveiligen, en meer in het algemeen om de website te verbeteren en te optimaliseren (bijvoorbeeld door het genereren van analyses over hoe klanten surfen op en omgaan met de website).

 

3. Het delen van uw persoonlijke informatie

Kisangani vzw verkoopt noch verhuurt jouw persoonsgegevens aan derden en zullen deze uitsluitend verstrekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Kisangani vzw deelt uw Apparaat Informatie met derden om te helpen uw Persoonlijke Informatie te gebruiken, en te beschermen zoals hierboven beschreven.
Wij gebruiken bv Google Analytics om te leren begrijpen hoe onze bezoekers de website gebruiken – je kan hier meer lezen over hoe Google jouw Persoonlijke Informatie gebruikt: Google Analytics Privacy Policy. ( https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/ ) Je kan ook afmelden voor Google Analytics: Afmelden Google Analytics. ( https://tools.google.com/dlpage/gaoptout )

 

4. Bewaren van jouw persoonlijke informatie

Kisangani vzw bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk om haar werk uit te voeren en aan wettelijke verplichtingen te voldoen.
Cookies kunnen maximaal 1 jaar bewaard blijven maar er zijn ook cookies die enkel tijdens het gebruik van de website zelfs geplaatst worden. Lees hierover meer in ons Cookiebeleid.

Contactgegevens die u via het contacformulier verstrekt blijven maximaal 1 jaar toegankelijk na het laatste contact.

 

5. Persoonlijke gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Als je inwoner van Europa bent, heb je recht op toegang tot de persoonlijke informatie die wij over je bewaren en kan je vragen om jouw persoonlijke informatie te corrigeren, bij te werken of te wissen. Als je dit recht wilt uitoefenen, kan je contact met ons opnemen via .

 

6. Veiligheid van jouw persoonsgegevens

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via .

 

7. Contactgegevens

Voor bijkomende vragen of opmerkingen, gelieve ons te contacteren via de hieronder vermelde gegevens:

Kisangani vzw
Bronstraat 31
3722 Kortessem


www.kisangani.be