Masako

Masako is een dorp op ongeveer 1,5 uur rijden van Kisangani. Dit is onze meest uitgebreide site: er is een lagere school en meerdere velden waar de leerlingen leren groenten te kweken volgens onze methodes (zogenaamde ‘schoolvelden’); daarnaast zijn er proefvelden, een kippenstal, een varkensstal, konijnenkweek en bijenkweek . De werking is analoog aan deze op het eiland Mbiye.

Masako school Kisangani vzw 5

Lagere school

Kisangani vzw bouwde de lagere school (met financiële steun van Pierre Godfroid). Ze telt momenteel een 600-tal leerlingen. Op de schoolgebouwen liggen zonnepanelen. Hiermee kan verlichting voorzien worden (voor de vergaderingen van de associatie, en voor studerende leerlingen). Bij de school zijn toiletten aangelegd, en is een waterput geplaatst.

Circulariteit

De kippenstal en de varkensstal leveren de mest voor de velden. De bijenkweek is een activiteit die in 2021 opgestart is. Het regenwater van de stallen wordt opgevangen, zodat er geen erosie onder de fundamenten optreedt; dit water wordt gebruikt als drinkwater voor de dieren.

Masako Bijenkast Kisangani vzw
Masako Educatief toneel Kisangani vzw

Associatie

In 2021 (met steun van de provincie Vlaams-Brabant) is er een associatie opgericht, met als doel de gebruikte methodes beter ingang te doen vinden bij de bevolking. Hierbij worden ook toneelstukjes als methodiek gebruikt. De spelers zijn deels professionele acteurs, deels leden van de associatie.

Masako Varkensstal Kisangani vzw 2
Masako Varkensstal Kisangani vzw
Masako Konijnenkweek Kisangani vzw
Masako Schoolvelden Kisangani vzw 2
School gebouw Batiamaduka
School gebouw Batiamaduka