Ons Verhaal

Kisangani vzw staat voor een integrale aanpak, waarbij bosbescherming alleen kan verbeteren als ook de voedselproductie op een andere manier georganiseerd wordt. Bij deze voedselproductie is circulariteit cruciaal: het afval van de ene teelt dient als grondstof voor de andere. Deze aanpak wordt overgedragen aan de bevolking via scholen en associaties voor volwassenen. En omdat gezondheid belangrijk is, wordt ook hier op ingezet.

Ons team in congo met bezoekers van het team in België

Hoe het begon

Hugo Gevaerts was professor aan de universiteit van Kisangani, faculteit wetenschappen, waar hij door zijn collega’s professoren tot decaan verkozen werd. Voor en na zijn professorschap in Kisangani, was hij verbonden aan de Universiteit Hasselt.

Samen met zijn assistenten en later collega’s professoren is hij op zoek gegaan naar andere landbouwmethodes, met als doel om het regenwoud te beschermen en de CO2-emissie te verminderen.

Kisangani VZW

De vzw is in 1999 opgericht, naar aanleiding van de verslechterde situatie in en om Kisangani, die leidde tot een voedselcrisis, met hongersnood als gevolg.

Gedurende een periode van meer dan 20 jaar, is de vzw steeds rond bovenstaande principes blijven werken.

De bescherming van het regenwoud is de kern van de vzw.

proefveld agroforestery ons verhaal Kisangani vzw
Ons team in congo met bezoekers van het team in België

Samenwerking

De vzw en de Congolese partners stippelen samen de strategie uit, die dan volledig in Congo uitgevoerd wordt; de vzw verzamelt de fondsen. De leden van het Congolese projectteam (maar ondertussen een nieuwe generatie) zijn nog altijd verbonden aan de universiteit van Kisangani, zodat de meest recente wetenschappelijke inzichten toegepast worden.

Waar en wat

Kisangani vzw is op 6 locaties aan de slag met een of meerdere van de volgende activiteiten: associaties, scholen (op sommige plaatsen enkele honderden leerlingen), schoolvelden en proefvelden met allerlei groenten, akkerbosbouw, varkenskweek, kippenkweek, bijenteelt, rijstteelt en viskweek.

Nieuwe projecten

Op twee locaties liggen er zonnepanelen om elektriciteit te leveren en zo de werking te ondersteunen.
De zonnepanelen, kippenkweek, associaties en bijenteelt zijn nieuwe initiatieven uit 2021.

Plaatsing zonnepanelen Kisangani vzw
Ons team in congo met bezoekers van het team in België

Hygiëne en gezondheid

Aanvullend aan bovenstaande werken we ook rond hygiëne en gezondheid: er zijn toiletten geplaatst bij de scholen, om de hygiëne te verbeteren; en er zijn grondwaterputten geplaatst in Batiamaduka, Mbiye en Masako : drinkbaar water is essentieel voor de volksgezondheid.