Naar goede gewoonte hebben we eind december in Djubu Djubu de vis uit een aantal vijvers
gevangen. In totaal heeft dit 205 kg vis opgeleverd. Deze vis is dan lokaal verkocht. De opbrengst vloeit terug naar de projecten

Lees meer